ביטוח סיעודי

ראשי ביטוח סיעודי
תוכנית לביטוח סיעודי מעניקה לך רווחה כלכלית גם במצב סיעודי.
גמלה חודשית זו מאפשרת לך ולמשפחתך להמשיך לחיות בכבוד ולממן את עלויות הטיפול היקרות.
התוכנית כוללת פיצוי סיעודי באחד מהמקרים הבאים:
1. אי יכולת לבצע 3 שלוש פעולות מתוך 6 הפעולות הבאות:
 • לקום ולשכב
 • להתלבש ולהתפשט
 • להתרחץ
 • לאכול ולשתות
 • לשלוט על סוגרים
 • ניידות
2. אי יכולת לבצע 2 פעולות ובלבד שאחת מהן היא אי-שליטה על סוגרים.
3. מצב הבריאות והתפקוד של המבוטח ירודים עקב תשישות נפש.

 

יתרונות התוכנית:
 • כיסוי מידי במצב סיעודי ללא תקופת אכשרה.
 • כיסוי מלא במקרה של תאונת עבודה ובמקרה של תאונת דרכים.
 • לבחירתכם משך קבלת הפיצוי: 3 שנים, 5 שנים או לכל החיים.
 • לבחירתכם משך תקופת המתנה לקבלת הפיצוי: 90/60/30 יום, 36 או 60 חודשים 
 • שחרור מתשלום פרמיה חודשית בעת הזכאות לפיצוי.
 • אין קיזוז מתגמולים אחרים.
 • הנחה בשיעור של 10% בעת הצטרפות שני בני הזוג לביטוח לבן/בני הזוג אשר בעת הצטרפותו/הצטרפותם לביטוח טרם מלאו לו/להם 65 שנים.
מאפיינים כלליים:
 • גיל כניסה מינימאלי – 3.
 • גיל כניסה מקסימאלי – 85.
 • תקופת הביטוח – כל החיים.
 • מבנה הפרמיה: פרמיה קבועה הנקבעת בתחילת הביטוח בהתאם לגיל ומין המבוטח והיא תישאר קבועה לאורך כל חיי תכנית הביטוח.
 • סכום ביטוח מקסימאלי – כאשר משך תקופת קבלת הפיצוי הסיעודי היא 3 או 5 שנים – עד 20,000 ₪, כאשר משך תקופת קבלת הפיצוי הסיעודי היא כל החיים עד 15,000 ש"ח.
 • סכום ביטוח מינימאלי – מבוטח ראשי מחויב לרכוש כיסוי יסודי עם סכום ביטוח מינימאלי של 2,500 ש"ח לחודש (עם תקופת המתנה לבחירתו). כל כיסוי סיעודי נוסף – ללא מגבלת סכום.
 • מבוטחים נוספים – ללא מגבלת סכום ביטוח מינימאלי.

הטקסט נלקח מאתר מנורה